Projektovanje i konsalting

Angažovanjem Elektrovata u početnoj fazi projektovanja scenske tehnologije i električnih instalacija televizija, pozorišta, filmskih studija i domova kulture obezbeđujete partnera koji će vam preneti dugogodišnje stečeno znanje i iskustvo sa praktičnim prikazom mogućih rešenja na već realizovanim poslovima.

Elektrovat je tu da Vam da osnovne ulazne podatke, kao i pomoć oko izrade projektnih zadataka i za ostale projekte kao što su građevinski, mašinski i projekti enterijera. Podaci tipa dimenzija, rasporeda i namene prostorija, nosivost plafona, neophodne maksimalne jednovremene snage, disipacija toplotne energije, dozvoljeni nivo buke i dr. su temeljni podaci za ove projekte.

Znajući da radimo i na projektima sa ograničenim budžetom imamo mogućnosti da Vam predložimo standardne i nestandardne sisteme koji će zadovoljiti vaše osnovne zahteve i ujedno omogućiti kasniju nadgradnju.

Izdvajamo mogućnost projektovanja, i kasnije, proizvodnje nestandardnih reflektora za prostore koji nisu namenjeni prevashodno za televizijska snimanja, a zahtevaju profesionalno scensko osvetljenje, kao što su skupštine, press i konferencijski centri, razne sale, holovi i dr.

Tendenciju automatizacije i upravljanja procesima u televizijskim studijima i na pozorišnim scenama prati i naša služba Automatizacije i upravljanja proizvodnim sistemima. Tako da po zahtevu investitora možemo projektovati maksimalno upravljive i kontrolisane sisteme scenske mehanike. Takvi sistemi omogućavaju korisniku tri nivoa upravljanja: lokalno u blizini pogona, sa panela sa prikazom pozicije jednog ili više pogona i sa računara (SCADA aplikacija) sa kompletnim prikazom i kontrolom sistema scenske mehanike.

Pri izradi manjih objekata, rekonstrukciji ili dogradnji postojećih možemo vam pomoći oko izbora opreme (specifikacija) i načina njene ugradnje. To se može odnositi na sledeću opremu:

–       Elementi grida ili fiksne mašinske konstrukcije

–       Elektroinstalacije za napajanje i upravljanje sistemima scenskog osvetljenja i mehanike

–       Ručni ili motorizovani uređaji za nošenje reflektora ili scenografije

–       Reflektori

–       Dimerske jedinice

–       Upravljačke konzole za osvetljenje i konzole (pultovi) za motorizovane uređaje

–       Pribor

–       Elementi scenografije