Motorizovani pantograf je standardni  uredjaj za nošenje i napajanje reflektora, ali i uređaja tipa kamera i projektora.

Koristi se kao najkomfornije rešenje u televizijskim studijima do 6 m visine, foto studijima, i u drugim prostorima sa različitim namenama.

Glavne odlike su da konstrukcija pogonskog dela omogućava stabilno vertikalno kretanje reflektora bez podrhtavanja i proklizavanja, fiksna i pokretna mogućost kačenja na grid i siguran rad.

Karakteristike:

– visina dizanja – do 5m,

– komanda – eksterna, tasteri Gore/Dole,

– graničenje – limiteri gornjeg i donjeg položaja,

– sopstvena masa – 40kg – nosivost – 40kg,

Ručni pantograf je modifikovana verzija standardnog uređaja za nošenje i napajanje reflektora, sa ručnim pogonom umesto motorizovanog.

Koristi se u televizijskim studijima do 5 m visine, foto studijima, i u drugim prostorima sa različitim namenama.

Glavne odlike su:

– jednostavna konstrukcija,

– stabilno vertikalno kretanje reflektora bez podrhtavanja i proklizavanja,

– mogućnost kačenja na grid fiksno i na kolica, i

– pouzdan rad.

Karakteristike:

– visina dizanja – do 5m,

– graničenje, vizuelna kontrola tokom ručnog upravljanja i graničnici na špingli,

-sopstvena masa – 21kg,

– nosivost – 40kg.