Uvažavajući postojeće snažne svetske tendencije u elektroenergetici koji podrazumevaju sve veći udeo proizvodnje el.energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji el.energije uz garantovanje povlašćenih cena otkupa energije iz takvih proizvodnih objekata, kompanija Elektrovat angažovala je sve svoje stručne resurse u svrhu praćenja ovih tendencija.

Naša kompanija je osnivač i većinski akcionar kompanije PLEMEN a.d. Beograd koja se od 2009.god. bavi razvojem i implementacijom projekata mini hidroelektrana u Republici Srbiji.
Projektom su obuhvaćene tri mini hidroelektrane – MHE Beli Kamen, MHE Komalj i MHE Peta na lokacijama u u opštini Čajetina, na ušću reke Ribnice u Crni Rzav, sa instalisanim snagama od 1.5MW, 0649MW i 0.669MW.

Ukupna instalisana snaga sve tri MHE iznosi 2,8 MW i, sa ukupnim prosečnim protokom vode na
vodozahvatu od 2 m3/s, predviđena prosečna godišnja proizvodnja električne energije sve tri MHE je
17,210 MWh (9.193 MWh, 3.934 MWh i 4.083 MWh za MHE Beli Kamen, Komalj i Peta respektivno), kada sve tri MHE budu u pogonu.

Za MHE Beli Kamen kompletna građevinska dokumentacija je ishodovana, sve dozvole pribavljene i projekat je spreman za realilzaciju. Za MHE Komalj i MHE Peta kompletna dokumentacija je predata nadležnim organima od kojih se izdavanje Građevinske Dozvole očekuje krajem septembra 2012., nakon čega će odmah uslediti početak izgradnje.

MHE „Beli kamen“ nalazi se na planini Zlatibor, u opštini Čajetina, na ušću reke Ribnice u Crni Rzav. Lokacije MHE Komalj i MHE Peta nalaze se nizvodno duž sliva Crni Rzav u kaskadi.

 

Lokacije su udaljene od ijednog naseljenog mesta, negativni uticaji MHE na životnu sredinu će biti minimalan, dok će pozitivni uticaji, koji se ogledaju u smanjenju emisije CO2, pozitivnom sociološkom uticaju, popravljanju naponskih prilika i smanjenju gubitaka u elektrodistributivnoj mreži, biti jako veliki, odnosno, dovešće do značajnog poboljšanja kvaliteta električne energije koja se isporučuje potrošačima ovog kraja.
Prvobitna zamisao je bila da se za ove tri MHE urade tri nezavisna vodozahvata, međutim, rezultati temeljne hidrološke studije i višestrukih ispitivanja ukazali su da su razlike u srednjim protocima zanemarljiv. Sa druge strane, kako projektovanje i izgradnja tri vodozahvata predstavlja značajno ulaganje, odlučeno da se reallizuje samo jedan vodozahvat za MHE Beli Kamen, a da se MHE Komalj I Peta snabdevaju vodom iz istog cevovoda, nakon korišćenja vode u MHE Beli Kamen. Smatrano je da se ovom koncepcijom ne gubi na korišćenju vodnog potencijala, a optimizuju se troškovi projekta.

Tehnička i pravno-administrativna dokumentacija, poslovni pristup i menadžment projekta MHE u Srbiji o kojem su publikovane i prezentacije javnosti radi efikasnijeg prevazilaženja mnogih nesuvislih prepreka u procedurama implementacije vih kod nas novih projekata, dobili su najviše ocene stručne javnosti i najeminentnijih stručnjaka iz predmetne oblasti, međunarodnih institucija kao što je EBRD, klijenata i partnera.
Jednom rečju, svoju politiku već decenijama prepoznatljivu na tržištu – profesionalnost bez kompromisa kada je struka u pitanju, konkretnost, preciznost i, nadasve, iskrenost i poslovni moral, Elektrovat je preneo i na kompaniju Plemen, te stoga rezultati nisu izostali. Radujemo se predstojećem početku izgradnje naših objekata na koje smo ponosni i o kojoj ćemo podrobno izveštavati javnost.